Agenda

Webinar: De Community School en de inrichting van de buitenruimte: Leerpad West.
Sprekers: in afwachting.
Datum: in afwachting

Aanmelden kan via doendenken@tilburg.nl

Agenda overige events en webinars:

Terugkijken

Terugkijken PACT Academy events en webinars:

Webinar: Een Community School vraagt om een community netwerk.
Sprekers: Frank van den Oetelaar (schoolleider, basisschool Hubertus) en Miranda Snoeren (lector Professionele Werkplaatsen, Fontys Hogescholen).

Tijdens deze lunchsessie gaan Frank en Miranda in op wat ze ‘community netwerken’ noemen. Wijkbreed leren gaat over de grenzen van onze traditionele indelingen (school, buitenruimte, welzijn, thuis, sport). Het vraagt hiermee om een andere manier van samenwerken. Welke vragen ontstaan hierdoor en hoe kunnen we dat met elkaar organiseren?

Digitaal symposium ForwArt: Leefwereld van jongeren in Tilburg Noord.
Sprekers: Maike Kooijmans (lector opvoeden voor de toekomst, Fontys Hogescholen) en Jan Dirk de Jong (socioloog en criminoloog, Hogeschool Leiden).

In de stad werken we met veel partijen samen om de kansen voor jongeren te vergroten. Maar kennen we deze jongeren wel goed genoeg? Wat weten we eigenlijk over de leefwereld van de jongeren van nu? Dit symposium richt zich specifiek op Tilburg Noord.

Webinar: Transitieleer
Spreker: Derk Loorbach

In dit eerste PACT webinar stond de Transitieleer en de X-curve, basis voor de PACT aanpak. centraal. Dit webinar is niet opgenomen. Een vergelijkbare presentatie heeft prof. Loorbach gegeven tijdens het Tilburg in de Steigers event, dit is wel terug te zien.

Webinar: ABCD gedachtegoed
Sprekers: Jacoline Pijl & Astrid Huygen

In dit webinar staat het ABCD gedachtegoed centraal, Asset Based Community Development. Gedachtegoed dat heel goed past bij de PACT aanpak. Jacoline vanuit de praktijk in Tilburg en Astrid vanuit een meer abstract en academisch kader.

Webinar: Dual Organization System
Spreker: Patrick Kenis

Hoogleraar Patrick Kenis neemt ons mee in het gedachtegoed van Kotter (Dual Organization Model) over het naast elkaar bestaan van netwerkachtige werkstructuren en de traditionele ‘harkachtige’ structuren in organisaties en wat dit betekent in en voor je werk.

Webinar: Van wie is de wijk?
Spreker: Simone van de Wetering

Van wie is de Stad? Simone van de Wetering doet promotie onderzoek naar deze vraag. Zij heeft daarvoor langdurig en intensief meegelopen bij de PACT aanpak in West, in dit webinar neemt ze ons mee in haar voorlopige bevindingen. Omdat het lopend onderzoek betreft is het webinar niet opgenomen.

Momenteel niet beschikbaar omdat het onderzoek nog loopt. Houd de agenda in de gaten voor nieuwe webinars i.s.m. Simone van de Wetering.

Webinar: Tilburg in de steigers
Spreker: Ludo Hermans

Tijdens deze presentatie ‘Tilburg in de steigers, de emancipatie van de periferie’, vertellen we vanaf de jaren ’50 over de geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling. We maken zichtbaar dat de basisstructuur van onze stad – een netwerkstructuur van herdgangen en linten – de basis legt voor een betere samenhang tussen het centrum en de perifere na-oorlogse wijken. Vanuit de ontwikkelgeschiedenis bieden we een perspectief voor de realisatie van ons streven voor een inclusieve stad.

Terugkijken overige events en webinars:

Webinar: Tilburg overheidsorganisatie van het jaar: onderdeel PACT aanpak

De gemeente Tilburg was in 2019 de eerste gemeente die zich overheidsorganisatie van het jaar mocht noemen. In een vijftal webinars zijn belangwekkende onderwerpen en thema´s waarop de gemeente zich onderscheidt gepresenteerd.. De PACT-aanpak was er daar één van. 

Terug te zien op de website van de Gemeente Tilburg.

Stadsmaken in tijden van transitie

In dit ‘in City’ 4 daagse leerprogramma dat samen met DRIFT speciaal voor Tilburg is ontwikkeld, wordt dieper ingegaan op transitie en ontwikkelgericht werken in en voor buurten. Doendenken, de X-curve, niches van verandering, zijn bijvoorbeeld onderwerpen die langskomen. Steeds gekoppeld aan praktische voorbeelden en tijdens de training ga je ook zelf aan de slag met voor jou spelende kwesties. Er zijn twee trainingen geweest, een derde is in voorbereiding. Info over aanmelden, kosten, tijdstippen volgt binnenkort.

Inschrijven kan d.m.v. een mail naar doendenken@tilburg.nl

Wat is PACT Academy?

We leren door te doen. Het proces rondom ontwikkeling staat dan ook altijd centraal bij PACT. Samen willen we kijken hoe we een andere manier van werken kunnen toepassen binnen onze dagelijkse systemen. Wat we willen bereiken staat verwoord in de Agenda Sociaal 013. De PACT aanpak is een manier om dat te bereiken. En omdat we altijd willen blijven leren, is de PACT Academy ontstaan.

Binnen de PACT Academy houden we het proces van leren levend. De ontwikkelingen vinden dagelijks en in de praktijk plaats. Maar soms is het goed om hier op momenten eens afstand van te nemen. Uit te zoomen en reflectief en inspirerend met elkaar te leren. Dat proberen we op verschillende manieren te realiseren. Zo organiseren we periodieke webinars en lezingen waar geïnteresseerden zich voor in kunnen schrijven. Bij dit inCity lesprogramma gaan we voorbij de grenzen van organisaties. We leren al doende maar vooral samen. Daarnaast organiseren we ook uitgebreide trainingen zoals de meerdaagse training “Stadsmaken in tijden van Transitie” die we samen met DRIFT speciaal voor Tilburg hebben ontwikkeld. In de agenda kun je zien waar en wanneer deze activiteiten plaatsvinden. Daarnaast kun je ook webinars en trainingen terugkijken.