Campus de Vlashof-Belaveld

Het initiatief campus de Vlashof start bij basisschool de Vlashof, maar zou in de toekomst breder getrokken mogen worden. Idealiter zouden alle scholen in Tilburg Noord samen optrekken om de toekomst van kinderen te verbeteren. 

De school moet alles in het belang stellen voor een goede ontwikkeling van het kind. Dit betekent in eerste instantie focus op onderwijskwaliteit. Maar het leren en ontwikkelen houdt niet op na 15 uur. De omgeving en alle partners in de wijk moeten samen gaan staan voor een doorlopende ontwikkeling van de kinderen, om ze zo alle kansen te geven die uitzicht bieden op een goede toekomst. 

Dit vraagt voor ons als school een samenwerking met ouders, de wijk, kernpartners, voorschoolse voorzieningen en de middelbare scholen. Wij streven ernaar om vanuit één visie samen te gaan werken om de kinderen de juiste basis te geven. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met het kansrijk adviseren via het Smart Start project.

Een verlengde schooldag is een pijler die wij als school enorm belangrijk vinden. Een rijk aanbod, niet enkel in taal en rekenen, maar ook in cultuur, techniek en andere zaken. Kinderen moeten uitgedaagd worden, kennis leren maken met zaken die ze niet dagelijks tegenkomen om zo te leren dromen. Ze mogen hun eigen talenten ontwikkelen zonder dat de omgeving hen daartoe beperkt. De omgeving van De Vlashof speelt in dit initiatief een belangrijke rol. 

De Vlashof is gevestigd naast het Belaveld. De wijk voelt voor bewoners onveilig. Het Belaveld is vaak een plek voor drugsgebruik, vandalisme en dus niet de aangewezen plek om als kind te spelen. De omgeving van de school moet een spiegel worden van onze visie. Het moet een veilige en uitdagende plek zijn die volop benut wordt om kinderen te laten spelen en leren. Daarnaast zou er een verbinding moeten komen met het Verdiplein, zodat deze wijk niet op zichzelf staat, maar mensen zich verbonden gaan voelen en eigenaar gaan voelen van de wijk. Het vernieuwde Ypelaerpark zou op deze manier als gymlocatie voor de oudere leerlingen kunnen gaan dienen.