Tilburg West

Dubbel duurzaam in de Kruidenbuurt

In 2019 werd duidelijk dat er in de Kruidenbuurt veel plannen en projecten op de stapel lagen. Renovatieplannen van twee corporaties, een onderhoudsproject van de gemeente in de openbare ruimte en plannen van bijvoorbeeld welzijnsorganisatie Contour de Twern op het gebied van bestaanszekerheid. In de Kruidenbuurt lag een concrete kans om verder te gaan dan alleen het ‘afstemmen’ tussen de partijen. Door alle plannen en expertises te verbinden, ontstaan samenwerkingsverbanden die eerder niet bestonden. Het plan levert zo niet alleen gerenoveerde huizen, pleinen en plantsoenen op waarbij de werkzaamheden zo zijn afgestemd dat de bewoners er minder last van ondervinden. Maar ook zijn inmiddels de eerste woningen in de Kruidenbuurt duurzaam verbouwd, zijn de voorbereidingen in gang om ook de woningen van particuliere eigenaren te verduurzamen en is er een actief wijk-opbouw team.