De PACT-aanpak is een bewust gekozen zoektocht, geïnitieerd door de gemeente met de nadrukkelijke uitnodiging aan de stad, bewoners en partners om hierin samen op te trekken. Op zoek naar een andere manier van werken om ook andere resultaten te krijgen. Hier lees je over de ervaringen van medewerkers van partnerorganisaties en ambtenaren die meewerk(t)en aan doorbraakinitiatieven waarin de PACT-aanpak wordt toegepast. Wat zijn hun ervaringen met de PACT-aanpak? Welke lessen leren zij? Hebben ze nog tips en hoe zien zij de toekomst?