Tilburg Noord

Bewoners van Noord nemen inclusief, gelijkwaardig en volmondig deel aan interactie over de toekomst van Noord.

Power OF the People is net zo zeer een metalijn als een doorbraakinitiatief en te leggen op alle ontwikkelingen in Noord en zelfs voor alle PACT-ontwikkelingen in Tilburg. Het draait steeds om het samen, voorbij traditionele ´participatie´, tot ontwikkeling komen van initiatieven. In de afgelopen jaren is op verschillende manieren aandacht besteed aan het direct betrekken van de jongeren – naast de bestaande gesprekspartners als de wijkraden – in de ontwikkelingen in de wijk.

De Jongeren Advies Raad (JAR) vanuit de IMC-weekendschool is al sinds 2018 betrokken bij de PACT-aanpak. In Noord bundelen jongeren hun stem in de context van de ‘Noordvoerders’.

Een van de inzichten is dat de generationele en culturele afstand tussen ‘beleidsmakers’ en bewoners over het algemeen groot is. Om deze afstand te overbruggen is geëxperimenteerd met een traineeship van een drietal talentvolle jong volwassenen bij de PACT-aanpak. Begeleiding vindt plaats in de context van de IMC Weekendschool.

Jongeren maken zelf nieuws. Daardoor ontwikkelen ze zich én uiten ze zich; op hun manier en via voor hen vertrouwde kanalen. Het initiatief is inmiddels binnen ForwArt gegroeid. Door de samenwerking met het ROC zijn momenteel 60 zogenaamde T-reporters actief.