Onderwijs/transformatieve school

Basisschool Don Sarto is neergezet als één van de drie ankerpunten in het opvoeden van kinderen: school-gezin-buurt. Er wordt een programma ontwikkeld, zowel opvoedkundig, maatschappelijk als fysiek (nieuwbouw scholen), om dit kansrijk te maken.

Vanuit de Transformatieve School Don Sarto in Zuid wordt geïnvesteerd in zogenaamde ‘brugfunctionarissen’ die de verbinding met de ouders op een laagdrempelige manier weten te maken en hen daarmee ook een ‘brug’ bieden naar ondersteuning en aanbod in de wijk. Andersom kunnen de brugfunctionarissen de stem van de ouders naar het aanbod vertolken. Hierop is door partijen zelf uit reguliere middelen bewust en gericht geïnvesteerd.