Opknappen woonkamer van de Kruidenbuurt is begonnen!

Opknappen woonkamer van de Kruidenbuurt is begonnen!

Nu het zeker is dat het gebouw aan de Reinevaarstraat 55 de komende jaren niet verkocht gaat worden, mogen de handen uit de mouwen! Kwartiermaker Sandy Keulemans heeft eind januari de sleutels ontvangen van de gemeente Tilburg.

“We gaan er niet heel erg veel aan veranderen hoor”, vertelt Sandy. Zij is aangesteld als kwartiermaker van dit project. Twaalf jaar lang is ze onder andere werkzaam geweest in de evenementenbranche. Het alom bekende Tilburg Zingt werd o.a. door Sandy georganiseerd. Met het aannemen van de rol als kwartiermaker heeft ze de belofte gedaan om op termijn ook een Kruidenbuurt Zingt te organiseren. Dat belooft wat. Ze loopt enthousiast door het gebouw heen en laat de verschillende ruimtes zien. Voorin staan twee jongens van Bodde Biezonderwijs plakfolie van het raam te peuteren. Sandy: “Ze kwamen hier vorige week vragen of wij misschien wat klusjes voor ze hadden. Nou en of. Die extra handen zijn erg welkom.” We lopen door een lange gang naar een grote open ruimte toe. “Het gebouw bestond vroeger kennelijk uit twee kleinere delen, die later met elkaar zijn verbonden. Die ruimte hiertussen willen we straks gaan gebruiken om wat te eten en drinken aan te bieden.” Ze legt uit dat een aantal organisaties al met zekerheid hun intrek gaan nemen in het gebouw. “Daar in de hoek komt Broodje Aap en Linke Soep (BALS) te zitten. Zij verhuizen waarschijnlijk binnen een paar maanden al. En voor in het gebouw vind je straks de mensen van ‘Dubbel Duurzaam’ die nu nog in de keet in de Hypsosstraat zitten. Daarnaast komt het Volkshuisvestingfonds. Zij zullen vanuit de Reinevaarstraat werkzaam zijn in de Kruidenbuurt op het gebied van verduurzaaming. Daarnaast zijn we in gesprek met Topvida. Zij bieden individuele begeleiding aan kinderen met een hulpvraag die vastlopen in de thuis- en/of schoolsituatie.”

Er zijn dus al een aantal zekere partijen aan boord. En dat is volgens Sandy hard nodig om de boel straks draaiende te kunnen houden. “Een idee dat nu op tafel ligt is maatschappelijk ondernemen. Bijvoorbeeld door de kleinere ruimtes te verhuren aan starters in maatschappelijk ondernemen. Het eerste jaar helpen we ze op een goedkopere manier op weg, daarna hopen we dat er een doorstroom komt zodat ook anderen een kans krijgen.” We lopen door naar het midden van het gebouw waar volgens Sandy voorheen een peuterspeelzaal zat. Het keukentje in peuterformaat zit er nog in. “Dit wordt straks de huiskamer voor de wijk. Een plek waar iedereen welkom is en waar het draait om het samenzijn. We hebben al een keer met een samengestelde bewonersgroep gesproken om te inventariseren wat de wensen zijn van de mensen uit de wijk zelf. Want daar draait het natuurlijk om.” En met ‘we’ bedoelt Sandy Wendy Zwekars, buurtondersteuner in de wijk vanuit ContourdeTwern. Als eerste aanspreekpunt van de wijk voelde zij als eerste de urgentie en noodzaak onder de bewoners om een plek als deze woonkamer te creëren. “Binnenkort hebben we een tweede bijeenkomst. Samen bekijken we dan welke plannen voor activiteiten er liggen en ook geschikt zijn om in deze huiskamer te laten plaatsvinden. Van kaarten tot breien of knutselen: het draait om de ontmoeting! Iedereen die interesse heeft, kan zich aanmelden!” Wendy zal als buurtondersteuner straks een wekelijks spreekuur houden (donderdag van 15.00 – 17.00 uur), waar bewoners met allerlei vragen bij haar terecht kunnen. Daarnaast zijn ook andere partners in de wijk betrokken bij de woonkamer. Denk hierbij aan de Toegang, Thebe en de woningcorporaties.

Waar de ontmoeting vrijwel iedere dag al plaatsvindt in kleinere kring is bij Pauline Bouthoorn en Johan Spronk van Stichting Voor Elk Wat Wils/De Wolmuis. Een aantal ouderen zitten in de wolwinkel – waar tevens tweedehands kleding wordt verkocht – koffie te drinken. De Stichting zit hier al sinds 2013. Pauline vertelt dat de aanloop een continu patroon heeft. “Of mensen nu komen voor een bolletje wol, kleding of een praatje, dat maakt ons niets uit.” Naast dit alles staat er in een hoek ook een grote tafel met levensmiddelen. Pauline: “Mensen mogen hier iets aan toevoegen of meenemen. Ik kan niet in de portemonnee van een ander kijken, dus ik ga ervan uit dat iedereen dat naar eigen goeddunken doet.”

Tot slot dan natuurlijk de vraag: wanneer hoopt Sandy dat de huiskamer van de Kruidenbuurt geopend zal worden? “We mikken nu op de zomerperiode, maar van te voren is er natuurlijk al voldoende bedrijvigheid omdat we het opknappen samen met de wijkbewoners op gaan pakken. Ik ben een echte regeltante, organiseren zit in mijn bloed, dus samen gaat dat helemaal goedkomen. We doen het echt met elkaar!”

Foto: Margit van Hintum (Wijkregisseur) Wendy Zwekars (Buurtondersteuner) Niki Thewissen (Omgevingsmanager) Sandy Keulemans (Kwartiermaker)