Waarom en GROW-waarden

Waarom PACT?

In Tilburg-Noord, Tilburg-West en Groenewoud zijn de sociale, maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken heftiger dan in andere delen van de stad. Op plekken in deze wijken hebben inwoners te maken met vaak een combinatie van werkloosheid en schulden, een lagere kwaliteit van de woonomgeving, een slechtere gezondheid, discriminatie en uitdagingen in het onderwijs. Dat moet en kan anders.

Kernwaarden

De kernwaarden waaruit PACT is ontstaan, komen uit de Agenda Sociaal 013. Hierin staat dat iedereen een Goede Start, Optimale kansen en Ruimte om te Leven verdient in een wereld waarin men ook wordt gezien.

Waarom PACT?

In Tilburg-Noord, Tilburg-West en Groenewoud zijn de sociale, maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken heftiger dan in andere delen van de stad. Op plekken in deze wijken hebben inwoners te maken met vaak een combinatie van werkloosheid en schulden, een lagere kwaliteit van de woonomgeving, een slechtere gezondheid, discriminatie en uitdagingen in het onderwijs. Dat moet en kan anders.

Introductie PACT-aanpak

Bekijk hier de video waarin de PACT-aanpak wordt uitgelegd.

Hoe gaan we te werk?

Daar waar de leefbaarheid het meest onder druk staat, nemen mensen uit zichzelf initiatief om daar iets aan te doen. Vanuit positieve energie en geloof in de toekomst. In de PACT-aanpak worden deze initiatieven omarmd en groter gemaakt. Dat gebeurt altijd met het vizier op de ‘nextgen’, de volgende generatie(s). De initiatieven zijn ontstaan door gesprekken met mensen uit de wijk en vinden vaak een samenwerking met professionele partijen. Daarom zeggen wij ook wel: powered by PACT. We gaan gelijk aan de slag en sturen bij op basis van wat we tegenkomen. Het kan daarom ook zijn dat een doorbraakinitiatief waar je hier over leest, er over een tijdje weer wat anders uitziet.

Al doende leren we 

De doorbraakinitiatieven zijn strategische start-ups. Doendenkend ontwikkelen deze initiatieven zich door. Ze ontstaan vanuit bewoners en partners. En inspireren partners tegelijkertijd tot het aanpassen en ontwikkelen van beleid en programma’s om te bouwen aan Goede Start, Optimale Kansen, Ruimte om te Leven en een Wereld die mij ziet voor de komende generatie bewoners. Het is een beweging met een lange adem. Vasthoudend op de lange lijnen. Flexibel in het hier en nu. We blijven monitoren en sturen bij waar nodig.

Wetenschappelijke basis

Deze PACT-aanpak is mede gestoeld op de transitieleer.  Daarnaast monitoren we in samenwerking met de Universiteit van Tilburg de vooruitgang. Zij helpen ons om naast de beschikbare cijfers uit de leefbaarometer en de vitaliteitsfoto’s, die de verbeteringen op lange termijn inzichtelijk maken, ook in het hier en nu, vanuit ‘het hart’ zichtbaar te krijgen wat de PACT-aanpak betekent voor bewoners.

Meer informatie over de transitieleer kun je vinden op deze website.

Wij willen perspectief bieden aan de volgende generatie wijkbewoners. De jongeren van nu!

Onderdeel Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Tilburg is één van de 16 zogenaamde ‘Manifeststeden’ die binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid samenwerken met het Rijk om de transitie van deze gebieden op de lange termijn mogelijk te maken. 

Het programma helpt via het zogenaamde ‘doorbraakoverleg’ bij het mogelijk maken van experimentele aanpakken die nodig zijn in deze gebieden. Daarnaast ondersteunt het bij het vrijmaken van financiële middelen om initiatief en programma te realiseren. De persoonlijke betrokkenheid van rijksvertegenwoordigers bij de PACT-aanpak, zowel op alliantie als op programma niveau, draagt bij aan de ontwikkeling van de aanpak in Tilburg. Ook andersom probeert Tilburg door een actieve betrokkenheid bij te dragen aan de ontwikkeling van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Tenslotte draagt de kennis en de ervaring vanuit de zestien steden, die met vergelijkbare uitdagingen kampen, bij aan de ontwikkeling van de Tilburgse PACT-aanpak. 

PACT-alliantie

De PACT-aanpak wordt gevormd door alle bewoners en professionals die actief bijdragen aan de beweging.

Daarnaast bestaan de volgende steun-constructies:

PACT-alliantie

De alliantie ondersteunt de PACT-aanpak op bestuurlijk niveau en bevordert de samenhang. De PACT-alliantie komt vier keer per jaar bijeen.

Burgemeester Weterings

Onafhankelijk voorzitter

Ellen van Doorne

 

Rijksoverheid (ministerie van Binnenlandse Zaken)

Yusuf Çelik

Gemeente Tilburg

Frans Swinkels

Gemeente Tilburg

René Scherpenisse

Woningcorporatie Tiwos

Paul Kouijzer

Woningcorporatie TBV Wonen

Gon Mevis

Organisatie voor maatschappelijk werk ContourdeTwern

Wietske Muller

Politie

Caroline Timmermans

Woningcorporatie WonenBreburg

Carin Zandbergen

Onderwijsbestuur Xpect primair

PACT-programmateam

Het PACT-programmateam jaagt de PACT-aanpak aan en ondersteunt partners bij het ontwikkelen van initiatief.

Het programmateam bestaat uit:

  • Maudy Keulemans, programmamanager
  • Marina Smits, Goede Start 
  • Floor van Berkel, Wereld die mij Ziet
  • Ludo Hermans, Ruimte om te Leven
  • Optimale Kansen, vacant
  • Hans Moerenhout, transitie en werkwijze
  • Marlou Poos en Anouk Meijer, secretariaat
  • Frederique van de Sanden, communicatie

Raad van Inspiratie

De PACT-aanpak laat zich adviseren en ondersteunen door mensen uit wetenschap en werkveld, afhankelijk van de aard van de vraag.

Nieuwsbrief

Hier kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief: