Sociaal en fysiek investeren en experimenteren in Tilburg-Noord

Gemeente Tilburg, bouwbedrijven BPD en VolkerWessels, verenigd in ACT! en WonenBreburg tekenen overeenkomst voor langjarige samenwerking voor de PACT-aanpak in Tilburg Noord.

Stadsmaken 3.0. Zo omschrijven de drie partijen deze voor Nederland unieke manier van samenwerken. Gemeente, Wonen Breburg en ACT! werken inmiddels zo’n twee jaar samen in Tilburg Noord aan een viertal doorbraakinitiatieven binnen de zogeheten PACT-aanpak. De kern van deze samenwerking is dat de initiatieven worden ontwikkeld op een manier waarop sociale en fysieke investeringen hand in hand gaan.

Caroline Timmermans (Wonenbreburg): “Als ik door mijn oogharen naar Noord kijk, dan zie ik de potentie van deze multiculturele wijk. Het is geweldig om die potentie op deze manier te kunnen ontwikkelen. De kunst is om de wijk te verrijken en het goede wat er is in ere te houden. Die handschoen pakken we graag samen op”. PACT is een investeringsagenda voor Tilburg Noord, West en Groenewoud. Vanuit vernieuwende samenwerkingen komen op het gebied van wonen, werken, leren, veiligheid en ondernemen initiatieven tot stand. Op dit moment wordt dat in Noord gedaan aan de hand van vier doorbraakinitiatieven in de wijk: de Kapelmeesterlaan,  het foodconcept aan de Mascagnilaan, Art Village/ ForwArt en de Stempels.

Zo verlangt het creëren van voorzieningen voor individuele ontplooiing voor de jeugd in Noord ook goede plekken om te trainen en te ontwikkelen. Erik Leijten (BPD): “Wij beschouwen woningbouw altijd als onderdeel van een groter geheel. Wonen heeft te maken met je thuis voelen, waar verschillende uitdagingen, functies, belangen en partijen bij elkaar komen om het gebied duurzaam en toekomstbestendig te ontwikkelen. Vanuit onze integrale aanpak van gebiedsontwikkeling zoeken wij altijd naar deze combinatie van doelen en uitgangspunten. Dit vraagt dat wij ons langer verbinden aan een project of een wijk en werken daarom vol overtuiging samen met andere partners in PACT-Noord.” Het omvormen van een woonwijk – als eerste proef – om socialer wonen in Noord te kunnen realiseren, betekent ook fysieke aanpassingen van diezelfde buurt. De transformatie van de flats aan de Kapelmeesterlaan vraagt ook om het toevoegen van nieuwe woningen en het vrijspelen van flats voor maatschappelijk gebruik. En het verder realiseren van Noord als de multiculturele eetkamer van Tilburg leidt tot de ontwikkeling van publieke ruimtes.

Rik Grashoff (gemeente Tilburg): “In mijn bestuurlijke carrière heb ik veel samengewerkt met ontwikkelaars en woningcorporaties. Deze constructie, waarbij we met drie partijen langdurig en met zoveel betrokkenheid sociale en fysieke investeringen hand in hand laten gaan en op die manier werken aan de ontwikkeling van een wijk, ken ik nog niet. Ik vind het dan ook uitermate interessant om te ervaren tot welke resultaten we met en voor bewoners al ‘doendenkend’ weten te komen.”

De vier doorbraakinitiatieven worden omgezet naar concrete projecten. Ieder doorbraakinitiatief heeft een eigen planning en verkeert in een andere fase. In het najaar staat als eerste concrete stap de bouw van Art Village in het Ypelaerpark op de planning.