Stempelstudie

In Noord is behoefte aan andere soorten woonvormen. Denk hierbij aan kleinere woningen voor starters, alleenstaanden of studenten. We onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot woonconcepten die bijdragen aan een betere mix van wonen en sociale voorzieningen. Het doel is om op deze manier de sociale cohesie en interactie te versterken. Hierin is maatwerk nodig. De plannen liggen op de plank. Zodra er meer informatie over bekend is zullen we die natuurlijk delen.