Urban Factory: de eerste fase is aangebroken

De ideeën uit de wijkarena’s liggen al een poos op tafel, maar in maart 2022 wordt er dan echt een start gemaakt met de eerste fase van de transformatie van het veldje bij de Bellinistraat naast het Ypelaerpark in Tilburg Noord. De komst van een Urban Factory op deze plek is de eerste stap in meerdere ontwikkelingen in en rond het Ypelaerpark. Projectleider Wesley Zwarts en omgevingsmanager Abdelkader Barkane van de gemeente Tilburg praten u graag even bij.

Even om het geheugen op te frissen: wat is het plan voor de Urban Factory?

Wesley: “De Urban Factory wordt een gebouw waarin allerlei culturele en sportieve activiteiten plaats kunnen gaan vinden. Denk hierbij in de richting van dans, toneel en sport. Dit idee is ontstaan vanuit de behoefte uit de wijk dat er extra ruimte nodig is voor verschillende activiteiten, voornamelijk gericht op de jongeren uit de wijk. Het idee voor Urban Factory is dat het niet te gelikt moet zijn, maar gerust een rauw randje mag hebben. Echt urban dus.”

Abdelkader: “Dit is het eerste zichtbare deel van meerdere ontwikkelingen. We werken in Tilburg Noord samen aan vier doorbraakinitiatieven binnen de PACT-aanpak. ACT! (Volker Wessels en BPD), WonenBreburg en de gemeente Tilburg zijn de investeerders van deze projecten. De kern van deze samenwerking is dat de initiatieven worden ontwikkeld op een manier waarin sociale en fysieke investeringen hand in hand gaan.”

Wat staat er op de planning de komende tijd?

Wesley: “De komende periode gaan we eerst een combinatie van een ontwerpbureau en bouwer selecteren. In samenwerking met dat bureau ontwikkelt een ontwerpschets zich tot een definitief ontwerp. Het is belangrijk dat bewoners zich kunnen vinden in dit ontwerp, daarom willen wij hen hier actief bij betrekken.”

Abdelkader: “Dat doen we onder andere door het organiseren van informatiemomenten. De eerste is op donderdagavond 24 maart 2022 om 19.30 uur in wijkcentrum de Ypelaer aan de rand van het park.”

Wat kunnen we dan verwachten van zo’n bewonersavond?

Wesley: “We bespreken tijdens de avond het plan om samen met de buurt een Urban Factory te realiseren in 2023. We geven aan waar aan gedacht wordt, maar willen vooral ophalen wat de wijk voor ideeën en wensen heeft. Uiteindelijk volgen er meerdere informatiemomenten waarin we uiteindelijk met zijn allen naar een definitief ontwerp toe werken. Inspraak van bewoners is hiervoor erg belangrijk. Alleen dan weten we waar behoefte aan is en dat er straks een gebouw staat waar de buurt blij mee is.”

Abdelkader: “Ook belangrijk om te weten is dat dit allemaal open bijeenkomsten zijn. Iedereen die geinteresseerd is, kan dus langskomen. Graag zelfs!”

Wesley: “We starten dus gezamenlijk met het ontwerp dat daarna vrij snel te realiseren is door een bouwer. Het gebouw wordt mede mogelijk gemaakt door  een Europese subsidie vanuit UIA.”

En wanneer gaat de daadwerkelijke bouw van Urban Factory van start?

Wesley: “Dat blijft wat gissen omdat er eerst nog een heel traject aan vooraf gaat natuurlijk. Maar we verwachten dat we na de vergunningverlening begin 2023 van start kunnen gaan.”

Abdelkader: “Maar we zullen omwonenden natuurlijk tijdig op de hoogte houden van het proces en de vorderingen daarbinnen.”