Winkelstrips-Buurtpionieren

Op verschillende plekken in de wijk ‘t Zand in Tilburg West zijn er kleine winkelstrips, bestaande uit zo’n vier tot zes winkels. Ooit waren dit belangrijke en goedlopende buurtwinkels, nu zien we in een deel van deze straten verloedering, gesloten panden, winkels met een onduidelijke bedoeling en leegstand. Ze geven de wijk geen prettig aanzien. Tijdens handhavingscontroles is gebleken dat er sprake is van illegale activiteiten en ondermijnende criminaliteit, zoals illegaal gokken, mensenhandel, money transferkantoren en winkels zonder klanten. Kortom, we maken ons zorgen over de leefbaarheid en veiligheid in dit gebied.

Buurtpionier

Sinds oktober 2021 is een buurtpionier gestart in dit gebied. De buurtpionier begeeft zich onder de gebruikers van het gebied, om wensen en behoeften in beeld te brengen, om zichtbaar aanwezig te zijn, positieve initiatieven aan te jagen en een lange termijn aanpak uit te werken. Dit alles met als doel om de woon- werk- en leefomgeving rond drie winkelstrips in ‘t Zand te verbeteren. Om te leren van de ervaringen uit Rotterdam gaat een oud stadsmarinier uit Rotterdam de buurtpionier coachen.

Werken vanuit de wijk

De thuisbasis van de buurtpionier komt in het hart van de winkelstrips aan de Thomas van Aquinostraat. Daar is een pand beschikbaar gesteld door de woningcorporatie en helemaal opgeknapt en ingericht als wijk-inloopkantoor. Hier is ruimte voor een werkplek voor wijkwerkers of ontmoetingen met bewoners en ondernemers.